top of page

MINIMIS DICTIONARY

good in law

Vietnamese meaning

hợp pháp, đúng đắn về mặt pháp lý, có căn cứ, được công nhận tại tòa.

English legal defination

Example:

bottom of page