top of page

MINIMIS DICTIONARY

hearing on a motion

Vietnamese meaning

xem xét đơn thỉnh cầu, xét xử (vụ án) theo yêu cầu, xét xử vụ án có chú ý đến đơn yêu cầu.

English legal defination

Example:

bottom of page