top of page

MINIMIS DICTIONARY

implied passing-off

Vietnamese meaning

làm hàng nhái gián tiếp (sử dụng những tài liệu quảng cáo, mẫu mã, hay hình ảnh sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để khách hàng lầm là sản phẩm của đối thủ).

English legal defination

Example:

bottom of page