top of page

MINIMIS DICTIONARY

interlocutory proceedings

Vietnamese meaning

trình tự tố tụng trung gian (chủ yếu là trao đổi các giấy tờ tranh tụng trước khi bắt đầu xét xử vụ kiện dân sự tại phiên tòa).

English legal defination

Example:

bottom of page