top of page

MINIMIS DICTIONARY

invasion of privacy

Vietnamese meaning

việc xâm phạm đời tư, việc xâm phạm vào chuyện riêng tư.

English legal defination

Example:

bottom of page