top of page

MINIMIS DICTIONARY

joy-rider

ˈʤɔɪraɪdə

noun

Vietnamese meaning

người lấy trộm xe của người khác để đi chơi.

English legal defination

Example:

bottom of page