top of page

MINIMIS DICTIONARY

legalized

ˈliːɡəlaɪzd

adj

Vietnamese meaning

đã được hợp pháp hóa, đã có hiệu lực pháp lý, đã được chứng thực.

English legal defination

Example:

bottom of page