top of page

MINIMIS DICTIONARY

local action

Vietnamese meaning

vụ kiện về bất động sản chỉ có thể đưa ra tòa án nơi bất động sản tọa lạc.

English legal defination

Example:

bottom of page