top of page

MINIMIS DICTIONARY

management

ˈmænɪʤməntˈ

noun

Vietnamese meaning

1.việc quản lý;
2.ban lãnh đạo, ban giám đốc;
3.sự khôn khéo, mánh lới.

English legal defination

Example:

bottom of page