top of page

MINIMIS DICTIONARY

marital tie

Vietnamese meaning

mối liên hệ hôn nhân, sự ràng buộc hôn nhân.

English legal defination

Example:

bottom of page