top of page

MINIMIS DICTIONARY

motion in arrest of judgement

Vietnamese meaning

1.đơn xin tạm ngưng thi hành phán quyết của tòa án;
2.đơn xin không đưa ra phán quyết hay tuyên án vì bản cáo trạng có những chỗ không đúng.

English legal defination

Example:

bottom of page