top of page

MINIMIS DICTIONARY

nihil dicit

Vietnamese meaning

1.bên bị không chịu cung cấp lời khai;
2.phán quyết có lợi cho nguyên đơn khi bị đơn không đưa ra lời phản đối.

English legal defination

Example:

bottom of page