top of page

MINIMIS DICTIONARY

no-fault law

Vietnamese meaning

luật không cho phép phạm sai lầm, luật quy định trách nhiệm tuyệt đối.

English legal defination

Example:

bottom of page