top of page

MINIMIS DICTIONARY

police-juvenile diversion

Vietnamese meaning

việc cảnh sát rút kẻ phạm pháp vị thành niên ra khỏi hệ thống tòa hình sự (để chuyển cho tòa chuyên về các vụ án của tội phạm vị thành niên).

English legal defination

Example:

bottom of page