top of page

MINIMIS DICTIONARY

postconviction referral

Vietnamese meaning

1.trình xét xử sau khi đã kết án;
2.người bị án được chuyển cho tòa án khác xét xử.

English legal defination

Example:

bottom of page