top of page

MINIMIS DICTIONARY

relative

ˈrɛlətɪvˈ

noun

Vietnamese meaning

1.người bà con thân thuộc, người họ hàng;
2.tương đối, có liên quan, có quan hệ.

English legal defination

Example:

bottom of page