top of page

MINIMIS DICTIONARY

resistance to authority

Vietnamese meaning

hành vi chống lại nhà chức trách, hành vi chống lại chính quyền.

English legal defination

Example:

bottom of page