top of page

MINIMIS DICTIONARY

strife

straɪfˈ

noun

Vietnamese meaning

sự xung đột, sự tranh cãi, sự cãi nhau, sự bất hòa.

English legal defination

Example:

bottom of page