top of page

MINIMIS DICTIONARY

summons unserved

Vietnamese meaning

trát của tòa án chưa được tống đạt, trát đòi hầu tòa chưa được tống đạt, thông báo về đơn kiện chưa được tống đạt cho bị đơn.

English legal defination

Example:

bottom of page