top of page

MINIMIS DICTIONARY

testimony

ˈtɛstɪmənɪ

noun

Vietnamese meaning

lời khai của nhân chứng (lời khai nói hay viết có tuyên thệ và được tuyên nhận chính thức), lời chứng.

English legal defination

Example:

bottom of page