top of page

MINIMIS DICTIONARY

to protest (extreme) necessity

Vietnamese meaning

cam đoan rằng các hành động đó đã được thực hiện trong hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ.

English legal defination

Example:

bottom of page