top of page

MINIMIS DICTIONARY

to strike out opponent's pleading

Vietnamese meaning

cố gắng đạt cho được việc công nhận bản tranh tụng của đối phương không có ý nghĩa pháp lý.

English legal defination

Example:

bottom of page