top of page

MINIMIS DICTIONARY

tough sentencing

Vietnamese meaning

việc kết án nghiêm khắc, việc xác định hình phạt khắc nghiệt.

English legal defination

Example:

bottom of page