top of page

MINIMIS DICTIONARY

trial by (physical) ordeal

Vietnamese meaning

việc xét xử vụ án bằng cách sử dụng nhục hình để thử thách bị can.

English legal defination

Example:

bottom of page