top of page

MINIMIS DICTIONARY

true diversion

Vietnamese meaning

việc rút thực sự (kẻ phạm pháp vị thành viên ra khỏi hệ thống tòa xét xử các vụ án của những người trưởng thành).

English legal defination

Example:

bottom of page