top of page

MINIMIS DICTIONARY

yeas and nays

Vietnamese meaning

việc biểu quyết bằng cách điểm danh, những người biểu quyết thuận và chống, danh sách các nghị sĩ biểu quyết thuận và chống.

English legal defination

Example:

bottom of page