top of page

“Legal de Minimis không chỉ quan tâm tới những vấn đề học thuật mà sinh viên Luật phải đối mặt mà còn sẵn sàng chia sẻ các vấn đề pháp lý mà học sinh, sinh viên nói chung gặp phải trong đời sống.”

Với tôn chỉ đó Legal de Minimis đã kết nối và phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức tư vấn du học với mong muốn kết nối những bạn trẻ đang theo học tại những trường Luật có cơ hội được tiếp cận với những cơ hội học tập tại nước ngoài.

MINIMIS OPPOTUNITY


Nơi những cơ hội du học ngành Luật được chia sẻ

Bạn muốn đăng bài? Liên hệ với chúng mình TẠI ĐÂY!

bottom of page