top of page

Lê Hữu Dũng

Co-Founder

Anh Lê Hữu Dũng là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội với 2 bằng cử nhân ngành Luật học và chuyên ngành Tiếng anh Pháp lý với GPA lần lượt là 3.02 và 3.0.

Trong thời gian theo học tại trường, anh Dũng đã tích cực tham gia vào các cuộc thi học thuật dành cho sinh viên luật như Việt Nam CISG Pre-moot năm 2021. Bên cạnh đó, anh còn có cơ hội được trải nghiệm làm việc tại các văn phòng luật tại Việt Nam như Bross & Partner Advocates and Solicitors.

Hiện nay, anh đang làm việc tại Công ty Luật ICML với vị trí là một Trainee với mảng công việc chính về tư vấn về tài chính ngân hàng và dự án đầu tư.

bottom of page