top of page

Lương Ngọc Thịnh

External Affairs Manager

Anh Lương Ngọc Thịnh là sinh viên khóa K43 Trường Đại học Luật Hà Nội - chuyên ngành Luật Kinh tế.

Trong thời gian học tập tại trường, anh đã đạt học bổng của Trường Đại học Luật Hà Nội qua các năm 2019, 2020, và 2021, đạt Giải Nhì cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường, và tốt nghiệp loại Giỏi vào năm 2022.

Ngoài những thành tích học thuật, anh cũng là thành viên của ALSA – hội sinh viên luật Châu Á tại Việt Nam và có kinh nghiệm làm việc từ sớm tại công ty luật hợp danh Đông Nam Á và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Hiện nay, anh đang làm việc tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn Shin & Kim, chi nhánh văn phòng tại Hà Nội.

bottom of page