top of page

Nguyễn Thành Linh

Media Manager

Anh Nguyễn Thành Linh, sinh viên k43 trường Đại học Luật Hà Nội, đã tốt nghiệp loại giỏi với GPA 3.42 ngành luật CLC.

Trong thời gian theo học tại trường, anh Thành Linh đã liên tiếp đạt học bổng loại Giỏi của trường trong các nằm từ 2019 đến 2022. Thêm vào đó, anh Thành Linh cũng tích cực tham gia các cuộc thi như Deakin International Arbitration Moot 2021 và tích cực tham gia trải nghiệm môi trường công ty Luật như Bizlink Lawyers LLC, BMVN International LLC.

Với những nỗ lực không ngừng, vào năm 2021, anh đã được trao học bổng GES, một trong các học bổng uy tín của ngành Luật tại Việt Nam.

Hiện nay, anh đang làm việc tại LNT&Partners (ALB bình chọn là Vietnam's Firm of the year 2021).

bottom of page