top of page

Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Trong các quy định về quyền con người của bị can vẫn còn thiếu những quy định quan trọng theo tiêu chí quốc tế về nhân quyền, quy định về trình tự, thủ tục tố tụng, đặc biệt là các biện pháp điều tra chưa đủ chặt chẽ để bảo đảm quyền con người của bị can, trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm quyền con người của bị can chưa rõ ràng, cụ thể. Những vấn đề này cần tiếp tục được nghiên cứu và hướng dẫn thi hành trong các văn bản khác có liên quan để đảm bảo tính khả thi của quy định. Thực tiễn bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra VAHS ở Việt Nam tuy đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc như: một số quyền của bị can chưa được bảo đảm, thậm chí bị xâm hại, tình trạng lạm dụng tạm giam, quá hạn tạm giữ, tạm giam giảm chưa đáng kể; các vi phạm pháp luật khi tiến hành các hoạt động điều tra đặc biệt là bức cung, nhục hình đối với bị can vẫn còn xảy ra ảnh hưởng tiêu cực trong dư luận xã hội. Những hạn chế, vướng mắc này xuất phát từ các nguyên nhân cơ bản như: quy định pháp luật về bảo đảm quyền con người của bị can chưa đầy đủ, minh bạch, đội ngũ cán bộ tư pháp còn thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng người bào chữa chưa cao, cơ chế giám sát hoạt động tố tụng chưa hiệu quả, xử lý hành vi vi phạm quyền con người của bị can chưa nghiêm minh... Việc nghiên cứu về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra là quan trọng và cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người của bị can, hướng đến quy trình tố tụng khách quan, minh bạch, công bằng. Do đó, việc lựa chọn đề tài “Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự” để nghiên cứu ở cấp độ luận án tiến sĩ là cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp, góp phần bảo đảm quyền con người và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Trích: Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Trần Thị Thu Hiền

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chí - PGS. TS Nguyễn Tất Viễn

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page