top of page

Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất: Qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình

Dưới góc độ khoa học pháp lý, các vấn đề quyền con người liên quan đến đất đai và thu hồi đất cần phải được quan tâm nghiên cứu dưới cả phương diện lý luận lẫn phương diện thực tiễn . Với những lí do trên, tác giả chọn đề tài “Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất: Qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học của mình . Qua luận văn này , tác giả mong muốn đề xuất bổ sung , hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và nâng cao hiệu lực áp dụng pháp luật liên quan đến thu hồi đất ở tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người , đồng thời gợi mở một hướng nghiên cứu mới dựa trên các tiêu chuẩn về quyền con người cho nhưng ai quan tâm đến chủ đề này.

Trích: "Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất: Qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình"

- Luận văn Thạc sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Trần Quang Trung

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Đăng Dung

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page