top of page

Bảo vệ quyền trẻ em theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Trẻ em là hạnh phúc, tương lai của mỗi gia đình, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và phát triển, quyết định tương lai đất nước. Với vai trò quan trọng như vậy nhưng trẻ em lại là đối tượng còn non nớt về thể chất và trí tuệ, không tự phát triển và trưởng thành bởi vậy cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Để thực hiện tốt cam kết quốc tế trong việc bảo vệ trẻ em, Việt Nam đã ban hành hệ thống chính sách và pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em. Tuy nhiên, đến nay về lý luận đã nảy sinh những vấn đề mới trong thực tiễn pháp luật như bảo vệ quyền trẻ em trong các trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật có những quy định thiếu tính khả thi đòi hỏi có những nghiên cứu đưa ra giải pháp để bảo vệ các quyền của trẻ em được toàn diện hơn. Trước tình hình trên, việc nghiên cứu một cách toàn diện bảo vệ quyền trẻ em theo Luật HN&GĐ là một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa trong việc giải quyết những vướng mắc của pháp luật trong thực tiễn đồng thời thay đổi nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ nhằm bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất với phương châm “dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em”, “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.

Trích: "Bảo vệ quyền trẻ em theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Thị Hường - TS. Nguyễn Lan Phương

 

Tài liệu trên được dẫn từ FDVN Việt Nam

Xem trực tiếp tại:Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page