top of page

Các hình thức nô lệ hiện đại - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn

Nô lệ hiện đại đã biến tướng rất nhiều so với chế độ nô lệ hàng trăm năm trước đây, dưới các hình thức như phân biệt chủng tộc, buôn bán người, bóc lột tình dục, lao động cưỡng bức, hôn nhân cưỡng bức hay cưỡng bức trẻ em vào lính trong các cuộc xung đột vũ trang...đòi hỏi phải có những thay đổi trong cách tiếp cận và nhận thức. Để loại trừ được các hình thức nô lệ hiện đại, cần có một cuộc đấu tranh kiên trì và lâu dài thông qua luật pháp, giáo dục và hợp tác quốc tế nhằm tạo ra những thay đổi mạnh mẽ và cần thiết về nhận thức, thái độ, hành động cũng như tập quán của con người. Bên cạnh đó cũng cần phải trừng phạt nghiêm khắc tội phạm, đồng thời giúp đỡ các nạn nhân vô tội giành lại cuộc sống và phẩm giá, đảm bảo loại trừ vĩnh viễn mọi hình thức nô lệ. Các hình thức nô lệ hiện đại đã manh nha và đang có dấu hiệu gia tăng ở Việt Nam đặc biệt là tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích cưỡng ép lao động hoặc cưỡng ép tình dục. Tuy nhiên, hiện nay, nhận thức về lĩnh vực này vẫn còn rất mơ hồ và hạn chế, chưa được quan tâm, nghiên cứu đúng mức cả dưới góc độ pháp lý cũng như thực tiễn. Với những lí do trên, tác giả đã chọn đề tài “Các hình thức nô lệ hiện đại – Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình, với mục đích góp phần khắc phục những hạn chế trong nghiên cứu khoa học về bảo đảm cung cấp những kiến thức lý luận chung nhất về vấn đề nô lệ hiện đại cũng như thực tiễn đang diễn ra trên thế giới và một phần ở Việt Nam. Qua đó, tác giả mong muốn đóng góp công sức vào tiến trình xóa bỏ các hình thức nô lệ hiện đại để xây dựng một xã hội văn minh và nhân văn.

Trích: Các hình thức nô lệ hiện đại - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn

- Luận văn Thạc sĩ Luật học - Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Đỗ Thị Huệ

Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Văn Nghĩa

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


1 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page