top of page

Các tội phạm về môi trường ở Việt Nam: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Theo báo cáo tổng kết của Cục Cảnh sát Môi trường, thì trong giai đoạn 10 năm từ năm 2008 đến năm 2018, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trên cả nước đã phát hiện và xử lý 124.226 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; trong đó chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý hình sự được 2.847 vụ với 4.839 đối tượng, chiếm tỷ lệ 2,29%. Số liệu thống kê trên cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật môi trường nói chung và tội phạm về môi trường nói riêng trên thực tế đang diễn ra rất phức tạp, với số lượng phát hiện rất lớn nhưng số vụ án chuyển cho các Cơ quan chức năng để điều tra khởi tố, truy tố, xét xử lại chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Hầu hết các vụ việc mới chỉ dừng lại ở các biện pháp xử lý vi phạm hành chính nên thiếu tính răn đe, nghiêm khắc, dẫn đến có nhiều vụ việc, hành vi vi phạm được tái diễn nhiều lần và trong thời gian dài, chủ thể vi phạm sẵn sàng nộp phạt hành chính và sau đó tiếp tục vi phạm. Công tác phòng ngừa tội phạm về môi trường bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Song nhìn chung vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả còn thấp so với tính chất phức tạp của tình hình thực tiễn đặt ra. Hơn nữa, từ năm 2008 đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề này trên phạm vi cả nước, do vậy việc nghiên cứu một cách toàn diện vấn đề tội phạm về môi trường ở Việt Nam dưới góc độ tội phạm học là cần thiết nhằm tìm ra hệ thống các giải pháp khả thi để kìm chế sự gia tăng và làm giảm tội phạm nói chung cũng như tội phạm về môi trường nói riêng. Vì lý do nêu trên, nghiên cứu sinh chọn và nghiên cứu đề tài: "Các tội phạm về môi trường ở Việt Nam: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa" làm luận án tiến sĩ Luật học của mình.


Trích: "Các tội phạm về môi trường ở Việt Nam: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa"

Học viện Khoa học xã hội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Nguyễn Hữu Hoà

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Văn Lợi - TS. Phạm Văn Tuyên

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page