top of page

Chức năng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên biển. Năm 1998, LLCSB Việt Nam được thành lập, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấphành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam. Mặc dù LLCSB Việt Nam đã hình thành và phát triển về nhiều phương diện trong 19 năm qua; kết quả hoạt động của lực lượng đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam, giữ gìn ổn định an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển. Tuy nhiên, trước tình hình tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia ngày càng phức tạp và nhạy cảm, căng thẳng ngày càng leo thang ở Biển Đông hiện nay; sự gia tăng về năng lực, tổ chức của lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia trong khu vực Biển Đông theo hướng tăng sức mạnh đến “tiệm cận quân sự”, điều này đã làm cho hiệu quả thực hiện chức năng của LLCSB Việt Nam chưa cao, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, Tổ quốc chưa được như mong muốn. Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về chức năng của các lực lượng quản lý, bảo vệ biển nói chung, chức năng của LLCSB Việt Nam nói riêng còn chưa nhiều và toàn diện. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: Ch c n ng c a l c lư ng C nh sát i n Việt Nam hiện nay” nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên biển hiện nay là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Trích: Chức năng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay

Đại học Luật Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả:

Người hướng dẫn khoa học: PSG.TS. Nguyễn Minh Đoan

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:
10 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page