top of page

Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) về quyền con người của liên hợp quốc

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng con người, xác định con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người. Điều này thể hiện ở việc Đảng và Nhà nước rất chú trọng thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đồng thời coi trọng việc phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền, thúc đẩy công bằng và an sinh xã hội... Trong báo cáo của mình trước nhóm làm việc của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc theo Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) của Liên Hợp quốc về tình hình bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở các quốc gia thành viên (ngày 8 tháng 5 năm 2009), Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh rằng con người là trung tâm của các chiến lược phát triển quốc gia, Việt Nam coi trọng Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể và

nghiêm túc chuẩn bị báo cáo theo cơ chế này, coi đây không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên Liên Hợp quốc, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền mà còn là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và đại diện các tầng lớp nhân dân Việt Nam xem xét toàn diện các chính sách, luật pháp và thực tiễn đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nghĩa vụ thành viên báo cáo đánh giá định kỳ toàn thể về quyền con người ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, thể hiện ở sự lúng túng, chồng chéo giữa các cơ quan, ban ngành, lĩnh vực trong bộ máy nhà nước. Kể từ khi bắt đầu xây dựng quy trình Đánh giá định kỳ toàn thể về quyền con người năm 2006, tất cả các quốc gia đã đã kết thúc Chu kỳ kiểm điểm thứ nhất và bắt đầu khởi động Chu kỳ kiểm điểm lần thứ hai từ năm 2012. Đến nay, Chính phủ Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho việc thực hiện bảo vệ Báo cáo kiểm điểm Định kỳ toàn thể nhóm công tác chu kỳ II, dự kiến vào tháng 1 năm 2014. Trong bối cảnh trên, việc nghiên cứu về Cơ chế Đánh giá Định kỳ toàn thể của Liên Hợp quốc về quyền con người, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức, thực hiện cơ chế này tại Việt Nam là rất cần thiết.

Trích: Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) về quyền con người của liên hợp quốc: Tác động và việc tổ chức thực hiện ở Việt Nam

- Luận văn Thạc sĩ Luật học - Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Sơn Đông

Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Công Giao

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


Bài đăng liên quan

Xem tất cả

תגובות

דירוג של 0 מתוך 5 כוכבים
אין עדיין דירוגים

הוספת דירוג
bottom of page