top of page

Đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự ở Việt Nam

Trên thực tế vẫn còn có những hạn chế, bất cập như về mặt lý luận, vẫn chưa xây dựng được một hệ thống lý luận về đánh giá chứng cứ, chưa có những chỉ dẫn, quy trình cụ thể về đánh giá chứng cứ; về mặt thực tiễn, hoạt động thu thập chứng cứ từ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, hỏi cung bị can... đôi khi còn hạn chế từ đó dẫn đến trường hợp đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, toàn diện, chưa xem xét đầy đủ các thuộc tính của chứng cứ, nhận định chưa chính xác về tính chất của vụ án... Bên cạnh đó, còn có một số trường hợp chưa đánh giá đã đưa chứng cứ vào sử dụng hoặc sử dụng chứng cứ không đầy đủ trong quá trình đưa ra các quyết định tố tụng... Tất cả những tồn tại, hạn chế đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, gây ảnh hưởng đến uy tín đối với nhân dân, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những những người tham gia tố tụng. Vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn hoạt động đánh giá chứng cứ trong các vụ án hình sự nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ án hình sự ở Việt Nam. Từ những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài "Đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt Nam" mang tính cấp thiết, không những về lý luận, mà còn là đòi hỏi thực tiễn hiện nay.

Trích: Đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự ở Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học xã hội


Tác giả: Trần Văn Tuân

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Xuân Nam - TS. Võ Thị Kim Oanh

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


3 lượt xem0 bình luận

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page