top of page

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG NHÓM ĐIỀU LUẬT MỚI TRONG PHẦN THỨ NĂM CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Bài viết đánh giá những ưu điểm và hạn chế cơ bản về nội dung nhóm các điều luật mới thuộc Phần thứ năm của Bộ luật dân sự năm 2015.


Trích: Đánh giá nội dung nhóm điều Luật mới trong phần thứ năm của Bộ Luật Dân sự năm 2015 - Tác giả: Trần Minh Ngọc

5 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page