top of page

Địa vị pháp lý của Quản tài viên theo pháp luật phá sản Việt Nam hiện nay

Để giải quyết tình trạng phá sản của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), cơ chế tự nhiên cho phép DN đó tự ngừng sản xuất và rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, đối với các DN có tình trạng nợ, cơ chế này sẽ dẫn tới hệ lụy tiêu cực về thanh toán nợ cho các chủ nợ. Theo đó, DN, HTX sẽ tự ý tiến hành trả nợ riêng rẽ, ưu tiên các con nợ thân quen hoặc đòi nợ trước, dẫn tới các chủ nợ khác bị ảnh hưởng quyền lợi do ít thân quen hơn hoặc do đòi nợ sau. Điều này nhìn rộng ra ảnh hưởng rất tiêu cực đến hoạt động kinh tế và an ninh, trật tự xã hội. Trong thủ tục phá sản, Quản tài viên có bản chất là định chế trung gian, là người không có quyền và lợi ích liên quan đến thủ tục phá sản DN, HTX trước khi được chỉ định tham gia thủ tục đó. Định chế này có địa vị pháp lý độc lập, được các chủ thể thừa nhận và thay mặt các chủ thể thực hiện các thủ tục giải quyết phá sản cho DN và HTX. Trong đó, chủ yếu là quản lý, thanh lý sản nghiệp phá sản và thanh lý nợ cho các chủ nợ.

Trích: "Địa vị pháp lý của Quản tài viên theo pháp luật phá sản Việt Nam hiện nay"

Học viện khoa học xã hội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Nguyễn Thái Trường

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Viết Tý

 

Tài liệu trên được dẫn từ FDVN Việt Nam

Xem trực tiếp tại:9 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page