top of page

Hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Vấn đề hiệu lực của hợp đồng là một vấn đề pháp lý khá phức tạp của về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Về mặt lý luận, các quy định về hiệu lực của hợp đồng được quy định chủ yếu tại Bộ luật dân sự năm 2015, có liên quan tới nhiều vấn đề pháp lý như điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, các trường hợp ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng như hợp đồng vô hiệu hay chấm dứt hợp đồng. Về mặt thực tiễn, việc áp dụng các quy định về hiệu lực của hợp đồng còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác giải quyết tranh chấp của cơ quan xét xử. Do vậy, việc nghiên cứu những hạn chế, bất cập trên để từ đó tìm ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật là điều cần thiết.

Trích: "Hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Khóa luận tốt nghiệp


Tác giả: Dương Minh Đức

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Ngọc Hưng

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.


127 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page