top of page

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại BLDS 2015 và Luật Đất đai năm 2013, cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan. Qua đó, có thể thấy chúng ta đã tạo dựng được khung pháp lý tương đối cụ thể và chi tiết về vấn đề này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa rõ ràng, giữa luật chung và luật chuyên ngành. Cụ thể, tại mục 7, chương XVI BLDS 2015 chỉ quy định chung về các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, chứ không có điều luật quy định cụ thể đối với mỗi giao dịch, trong đó có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. BLDS năm 2015 cũng quy định theo hướng dẫn chiếu sang các quy định pháp luật về đất đai. Tuy nhiên cũng chưa có các quy định cụ thể về các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất nói chung và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nói riêng. Từ đó dẫn đến những khó khăn nhất định cho quá trình áp dụng trên thực tế.

Trích: "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Khóa luận tốt nghiệp


Tác giả: Đỗ Thị Việt Phương

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đình Nghị

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.


Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page