top of page

Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Những khó khăn tâm lý này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động làm việc nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên làm cho hoạt động này diễn ra trong tình trạng không được định hướng, không được kiểm soát, không được vận hành theo đúng quy trình. Vì vậy, để giúp sinh viên khắc phục khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tính chỉ, cần tìm hiểu các biểu hiện khó khăn tâm lý trong học tập nhóm và các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn tâm lý này. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên, đặc biệt là của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trích: "Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Luật HN"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020


Nhóm tác giả: Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Minh Châu

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Thanh Nga

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" để được tiếp cận tài liệu bản mềm.150 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page