top of page

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan đã được hình thành từ lâu. Quá trình kiểm soát đã mang lại những mặt tích cực đối với nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu về hội nhập, hỗ trợ hiệu quả trong thực thi chính sách của Đảng và nhà nước về hải quan, đảm bảo tính thiết thực đối với việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xuất nhập khẩu; Hạn chế các hành vi gian lận thương mại, đầu tư, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia, thực thi hiệu quả các cam kết đối với thương mại, hải quan trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, dần dần nâng cao mức sống và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng nội địa. Quá trình cải cách hải quan cũng đã xây dựng lực lượng hải quan đạt trình độ cao, chuyên nghiệp, chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan cũng tồn tại bất cập về góc độ pháp luật và tổ chức thực hiện. Vì vậy cần được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả là yêu cầu cấp thiết. Sự biến động, phức tạp của hoạt động thương mại đã kéo theo những mặt trái trong quá trình quản lý và kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan, đặc biệt ở các khu vực cửa khẩu có dung lượng hàng hóa nhập khẩu lớn và thường xuyên.


Trích: Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Học viện Khoa học Xã hội

Tác giả: Trần Viết Long

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Thương Huyền

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


1 lượt xem0 bình luận

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page