top of page

Kỷ luật sa thải theo BLLĐ 2019 và thực tiễn tại thành phố Hải Phòng

Bộ luật Lao động năm 2019 kế thừa các Bộ luật trước đó và đã có thêm những nội dung tiến bộ liên quan đến kỷ luật sa thải. Thế những đến thời điểm hiện tại, Bộ luật này cũng đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp, gây khó khăn trong việc thực thi pháp luật, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động. Điều này cũng đã gây lúng túng cho chủ thể có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật sa thải. Mặt khác, việc chấp hành kỷ luật lao động nói chung, kỷ luật sa thải nói riêng ngoài việc nhằm duy trì trật tự trong doanh nghiệp, tạo ra năng suất chất lượng làm việc hiệu quả cho quá trình lao động, mà đó còn là điều kiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Trích: "Kỷ luật sa thải theo Bộ luật lao động năm 2019 và thực tiễn tại thành phố Hải Phòng"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Khóa luận tốt nghiệp


Tác giả: Đoàn Ngọc Hà

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Trần Thị Thúy Lâm

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.


104 lượt xem0 bình luận

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page