top of page

Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng

Sự vô tư của người THTT và người TGTT là một trong những điều kiện quan trọng có tính chất quyết định để vụ án được giải quyết khách quan, không làm oan người vô tội và không để lọt tội phạm. Thực tế cho thấy những giá trị mà nền tư pháp mang lại cho xã hội phụ thuộc chủ yếu vào sự vô tư của người THTT, do chỉ có thái độ vô tư của những người này mới có nhận thức khách quan về những tình tiết của vụ án, bản án và các quyết định họ đưa ra mới khách quan, đúng người, đúng tội; mới làm cho người có tội và xã hội tâm phục, khẩu phục. Sự vô tư của người THTT vì thế, có ý nghĩa vô cùng quan trọng không những trong quá trình giải quyết vụ án, mà còn trong việc thực thi công lý, bảo đảm quyền con người, xây dựng nhà nước pháp quyền. Do đó, bảo đảm sự vô tư của người THTT và người TGTT được coi là một trong những nguyên tắc cơ bản của TTHS của tuyệt đại các quốc gia và của các thiết chế tư pháp quốc tế. Luật TTHS nước ta đã hình thành cơ chế bảo đảm sự vô tư của người THTT và người TGTT trên ba phương diện: Hệ thống các qui phạm pháp luật; Các yếu tố thực thi pháp luật; Và cơ chế kiểm soát việc thực thi nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người THTT và người TGTT. Có thể thấy nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người THTT và người TGTT rất cần được nghiên cứu trên nhiều phương diện, từ phương diện lý luận cho đến sự thể hiện của nguyên tắc này trong pháp luật TTHS cũng như thực tiễn thực thi để từ đó, đi đến các giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực thi nguyên tắc này. Vì vậy, đề tài: "Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn" được nghiên cứu ở cấp độ một luận án Tiến sĩ luật học có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận cũng như thực tiễn ở nước ta hiện nay.

Trích: Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Trần Thu Hạnh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí

TS. Phạm Mạnh Hùng

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:3 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page