top of page

Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự và thực tiễn tại Quảng Ninh

Cung cấp chứng cứ và chứng minh là hoạt động cơ bản của TTDS, có ý nghĩa rất quan trọng xuyên suốt quá tình tố tụng. Theo đó, các chủ thể tố tụng (đương sự, Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền...) thu thập, cung cấp chứng cứ do luật định thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm chứng minh làm sáng tỏ các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự. Do đó, cung cấp chứng cứ và chứng minh được ghi nhận là một nguyên tắc cơ bản, đặc trưng và xuyên suốt quá trình tố tụng của các chủ thể tham gia TTDS. Từ phương diện lý luận, các quy định về nguyên tắc chứng minh vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn. Thực tiễn xét xử áp dụng nguyên tắc chứng minh trong TTDS ở Tòa án các cấp cũng bộc lộ không ít bất cập, còn có trường hợp áp dụng chưa chính xác. Điều này đã trực tiếp xâm phạm quyền lợi của đương sự khi họ tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Trích: "Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện tại các Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh"

Trường Đại học Luật Hà Nội - Khóa luận tốt nghiệp


Tác giả: Phạm Phương Nhi

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Hoàng Anh

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page