top of page

Những điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019 về lao động nữ

Thực tiễn thi hành các quy định của Bộ luật Lao động 2012 về nhóm lao động nữ cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, những quy định tiến bộ tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho lao động nữ thì công tác này vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc, do đó yêu cầu sửa đổi đã được đặt ra và ghi nhận tại Bộ luật Lao động 2019 thông qua ngày 20/11/2019. Vậy, Bộ luật Lao động 2019 đã đổi mới, sửa đổi các quy định về lao động nữ như thế nào?


Trích: "Những điểm mới của BLLĐ năm 2019 về lao động nữ "

Trường Đại học Luật Hà Nội - Khoá luận tốt nghiệp


Tác giả: Nguyễn Đặng Kiên

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Thị Hoa Phượng

 

Legal de Minimis cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu này dưới sự cho phép của các giả cho mục đích nghiên cứuhọc tập. Liên hệ trực tiếp qua thanh trò chuyện hoặc qua đường dẫn "Liên hệ" phía dưới để được cung cấp mật khẩu cho "Bản tải xuống" này.


149 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page