top of page

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ MUA Ở VIỆT NAM

Trên thế giới hiện nay, xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Trong cuộc đua tranh phát triển kinh tế hiện nay, vấn đề tăng trưởng và bền vững đang đặt ra gay gắt đối với tất cả các quốc gia. Đối với những nước đang phát triển, đặc biệt là đối với những nước đi sau, yêu cầu này đặt ra như một đòi hỏi sống còn: hoặc là đuổi kịp và vượt lên trước hoặc là tụt lại sau và ngày càng xa rời các cơ hội phát triển. Vốn là chìa khoá, là điều kiện hàng đầu của mọi quá trình phát triển. Để có một khối lượng vốn lớn cho sự phát triển nền kinh tế đất nước cần phải đa dạng hoá các hình thức huy động vốn cả trong và ngoài nước.Trong các hình thức huy động vốn phát triển ở Việt Nam hiện nay, hình thức thuê mua ngày càng có vai trò quan trọng. Thông qua hình thức thuê mua máy móc thiết bị và động sản khác, những mục tiêu đổi mới về chất lượng, mẫu mã, sản phẩm hàng hóa cũng như phương thức kinh doanh phục vụ đã đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam những lợi thế nhất định trên thị trường đầy sức cạnh tranh khốc liệt. Hoạt động thuê mua được triển khai và thực hiện chủ yếu thông qua hợp đồng thuê mua. Hợp đồng thuê mua là một trong những công cụ pháp lý để bảo đảm cho hoạt động thuê mua được thực hiện tốt. Ở Việt Nam, thực tiễn hoạt động thuê mua nói chung và việc giao kết, thực hiện hợp đồng thuê mua trong nhiều năm đã qua đã có những thành công bước đầu. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, việc ký kết và thực hiện hợp đồng thuê mua đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều hợp đồng thuê mua bị vi phạm, bị chấm dứt trước thời hạn đã đặt ra những vướng mắc về mặt lý luận và thực tiễn, đặc biệt là về mặt pháp lý. Làm thế nào để tháo gỡ những khó khăn này? Câu trả lời cho câu hỏi này là phải có sự nghiên cứu đầy đủ hơn về hợp đồng thuê mua, đặc biệt là những vấn đề pháp lý về hợp đồng thuê mua. Chính vì vậy, việc nghiên cứu những vấn đề pháp lý về hợp đồng thuê mua là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Với tất cả những điều trình bày ở trên, Nghiên cứu sinh đã chọn vấn đề “Những vấn đề pháp lý về hợp đồng thuê mua ở Việt Nam” làm đề tài cho Luận án tiến sĩ Luật học của mình.

Trích: Những vấn đề pháp lý về hợp đồng thuê mua ở Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội


Tác giả: Doãn Hồng Nhung

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Mơ

PGS.TS Phạm Hữu Nghị

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


8 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page