top of page

Những vấn đề pháp lý về tập đoàn kinh tế tại Việt Nam

Trong khu vực Nhà nước, Chính phủ đã thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình các TCT 91 sang mô hình TĐKT, vì vậy nhiều TĐKT nhà nước đã được thành lập như : Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, v.v.. Sau khi Chính phủ thí điểm thành lập nhiều TĐKT và ban hành Nghị định 101/2009/NĐ -CP về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý TĐKT Nhà nước, mô hình TĐKT nhà nước đã có sự vận động liên tục theo nhiều chiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản một số TĐKT Nhà nước đang hoạt động thiếu hiệu quả, không đáp ứng được sự kỳ vọng của Chính phủ khi coi mô hình TĐKT là giải pháp then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập toàn diện. Một số tập đoàn tạo gánh nặng cho sự phát triển quốc gia, gây thất thoát ngân sách, làm tăng tỉ lệ nợ của Chính phủ, làm giảm các chỉ số về hiệu quả đầu tư, tạo ra những hệ lụy phức tạp về xã hội , điển hình là trường hợp của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Nghị định 69/2014/NĐ-CP được ban hành đã góp phần thống nhất quy định về TĐKT nhà nước, bên cạnh đó, còn nhiều văn bản khác quy định về việc sử dụng và đầu tư vốn Nhà nước. Tuy nhiên, hiệu quả của việc thực hiện các quy định pháp luật về TĐKT nhà nước vẫn chưa cao, giải quyết những vấn đề của TĐKT nhà nước vẫn chỉ dừng ở những câu hỏi. Trong khi đó, các doanh nghiệp ở khối dân doanh cũng tích cực chuyển đổi sang mô hình TĐKT: Tập đoàn FPT, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn đầu tư CEO, v.v...Mặc dù vậy, hiện nay quy định pháp luật về TĐKT tư nhân chưa có tính hệ thống. Đối với TĐKT tư nhân, ngoài bốn điều luật trong Luật Doanh nghiệp (2014) và một điều luật quy định hướng dẫn

TĐKT trong Nghị định 102/2010/NĐ-CP, không có quy định cụ thể nào về mô hình này. Các TĐKT tư nhân đang gặp nhiều khó khăn khi triển khai hoạt động kinh doanh cũng như vấn đề quản trị nội bộ tập đoàn. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển, mô hình TĐKT tư nhân có thể trở thành những động lực mới dần thay thế cho mô hình TĐKT Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Vì lẽ đó, việc xây dựng ngay một hệ thống các quy phạm pháp luật tạo cơ sở để cho việc thực hiện tái cơ cấu TĐKT là một nhu cầu cấp thiết và thời sự, đây cũng là lý do để nghiên cứu sinh quyết định lựa chọn chủ đề “Những vấn đề pháp lý về tập đoàn kinh tế tại Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ

luật học của mình.

Trích: Những vấn đề pháp lý về tập đoàn kinh tế tại Việt Nam

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Vũ Phương Đông

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Dung - TS. Đồng Ngọc Ba

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


102 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page